SKUPNO DOŽIVLJANJE LEPEGA IN SVOBODE VSEM ŽELIMO

 

Anka Kočevar, Zima

 

Nič ljudi ne povezuje tako zelo, kot skupno doživljanje lepega … in tega vsem želimo v prihajajočem letu.
In seveda svobode – v mislih in dejanjih.
Ekipa zavoda PETIDA