5 stopenjsko načrtovanje v vrtcu Manjka Golarja Gornja Radgona

V vrtcu Manka Golarja že drugo leto strokovne delavke načrtujejo po metodiki 5 stopenjskega izobraževanja s podporo PETIDE.

Z veliko zavzetostjo so letos po načelu petih stopenj, ki zajemajo občutljivost, iskanje informacij, dialoškost, ustvarjalnost in družbeni angažma skupaj z otroci soustvarjali temo Naše potovanje in raziskovanje, pri tem pa smo skupaj izpostavili tudi pomen umetnosti kot induktivne izkušnje.

 

Nekaj stvaritev iz procesa:

Starost otrok: 1-6 let
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Enota Črešnjevci

Strokovne delavke:Tadeja Štuhec, Janja Munda, Miroslava Vučko, Daša Benko, Vida Topolovec, Mihaela Plemenič, Simona Pertoci.
 
Tema: Potujem in raziskujem prostor (prostor v igralnici, igrišče, vesolje)

Slikanje na ogledalo. Razvijanje prostorske predstavljivosti, z ustvarjanjem na velike formate in opazovanjem svojega izraza pri podoživljanju teme.

Naša galaksija.
Izdelava makete naše galaksije, na podlagi pridobljenega znanja, razvrstitev, velikosti in barva planetov ter sled oddaljenih galaksij, ki spodbujajo otroke k domišljijskemu delovanju o nastanku, zgradbi in zakonitostih vesolja.

Galaksija imen. Ustvarjalen  izdelek otrok na temo vesolja – uporaba znanja in izkušenj skozi lastni ustvarjalni navdih, povezovanje različnih področij v enem izdelku.

Maketa Herbertov vrt.
Na podlagi petstopenjskega načrtovanja v tretjem koraku (dialoškost) smo umestili labirinte kot način in sredstvo za reševanje prostorskih problemov in iskanje otrokovih lastnih rešitev pri iskanju poti v različnih dimenzijah. V nadaljevanju (umetnost) smo svoje izkušnje povezali z literarnim delom (labirint) in projektom odgovorno s hrano. Otrokom smo omogočili poglabljanje in podoživljanje vsebin preko umetnosti ter tudi uporabo znanja, obenem pa smo vključili tudi starše, ki so se seznanili z novim načinom načrtovanja.