Anej 3 leta, Vrtec pri OŠ Črna na Koroškem

Geštalt psihoterapija

Geštalt psihoterapija je humanistična in eksistencialna psihoterapevtska oblika psihoterapije. Človeka razume kot celoto, ki sam daje pomene in smisel svojim izkušnjam. Njena ustanovitelja sta bilav zgodnjih 50-ih letih zakonca Fritz Perls in Laura Perls. Beseda "geštalt" izhaja iz nemške besede "forma" ali "oblika" in je prevzeta iz geštaltske psihologije.

Geštalt psihoterapija je pot ozaveščanja lastnih fizičnih, emocionalnih, kognitivnih in duhovnih potreb. Njen cilj ni zgolj odpravljanje ali lajšanje neprijetnih simptomov in vzrokov čustvenih ali duševnih težav, temveč razvijanje čim večjega zavedanja vedenjskih vzorcev, predpostavk in izbir, ki jih sprejemamo v življenju. Stremi k razvijanju zmožnosti izbire pri doživljanju in odzivanju, k večji kreativnosti in spontanosti in s tem k prevzemanju odgovornosti za oblikovanje lastnega življenja.

Sodobna geštalt psihoterapija predpostavlja, da je vse relacijsko oziroma odnosno. Ljudje ne moremo živeti brez odnosov, smisel življenja pa temelji na kontaktu z drugimi. Geštalt psihoterapevtski pristop tako temelji na odnosu med psihoterapevtom/psihoterapevtko in klientom/klientko in kvaliteti stika oziroma kontakta, ki se ustvari med njima. Geštalt psihoterapevt/psihoterapevtka spodbuja kliente/klientke, da skozi ustvarjalnost in zavedanje najdejo svojo identiteto.

 

V katerih primerih je geštalt psihoterapija lahko v pomoč?

Geštalt psihoterapija je primerna za posameznike/posameznice, ki želijo bolje spoznati sebe ter raziskovati in ozavestiti načine, na katere sooblikujejo odnose z drugimi. V sodelovanju s psihoterapevtom/psihoterapevtko klient/klientka odkriva, kako preteklost vpliva na njegovo/njeno doživljanje in vedenje 'tu in zdaj'.

Geštalt psihoterapija klientu/klientki omogoča, da razišče, ozavesti načine, na katere prekinja kontakt z drugimi in odkriva nove, drugačne možnosti razreševanja svojih težav ter odpira možnosti, da se bolj zave svojih občutkov in postaja bolj samozavesten/samozavestna pri njihovem izražanju, kar mu/ji odpira pot do bolj izpolnjujočega življenja in kvalitetnejših odnosov. Geštalt psihoterapija se ne osredotoča zgolj na težave in na patologijo, temveč omogoča orodja tudi za vse tiste, ki jih zanima področje osebne rasti in razvoja v smislu poglabljanja samozavedanja, zavedanja okolja, spoznavanja in uresničevanja svojih potencialov …

Geštalt psihoterapija je lahko v lahko v pomoč pri:

 • premagovanju čustvenih stisk (stres, tesnoba, strahovi, žalost, depresivnost, panični napadi ipd.);
 • preseganju občutka nezadovoljstva, občutka praznine, pomanjkanja življenjskega smisla;
 • izboljšanju samopodobe;
 • odpravljanju ali ublažitvi telesnih težav, ki nimajo telesnega vzroka;
 • odpravljanju težav s spanjem;
 • premagovanju težav v medosebnih odnosih (partnerski odnosi, odnosi na ravni starš – otrok, odnosi na delovnem mestu, odnosi do prijateljev/prijateljic ipd.);
 • predelovanju travmatičnih izkušenj (nasilje v družini, različne zlorabe ipd.);
 • predelovanju izgub (žalovanje ob smrti pomembne osebe, ločitev, upokojitev, izguba zaposlitve ipd.);
 • predelovanju nedokončanih zadev iz preteklosti (odnosi v primarni družini, neuresničeni cilji ipd.);
 • spopadanju z izzivi konkretnih življenjskih situacij (menjava službe, zaključevanje šolanja, rojstvo otroka ipd.);
 • preprečevanje in odpravljanje izgorelosti pri delu;
 • težave v povezavi s spolno identiteto,
 • težave v povezavi s kulturnim, jezikovnim, migrantskim ozadjem;
 • druge težave.

 

Kako poteka individualna psihoterapija?

Psihoterapevtska srečanja praviloma potekajo enkrat tedensko skozi dogovorjeno časovno obdobje.

Individualna psihoterapija je lahko:

 • kratkotrajna: v trajanju od šest do dvanajst srečanj, ki so osredotočena na določeno težavo ali situacijo;
 • dolgotrajna: v trajanju od nekaj mesecev do tudi več let.

Prvih nekaj srečanj je namenjenih razjasnjevanju tega, kaj je klienta/klientko pripeljalo v psihoterapijo in kako je to povezano z njegovim/njenim življenjem.

Osrednja metoda dela je pogovor, vključujemo tudi nebesedne oblike dela, kot je delo s telesom, ki je sicer integralni del geštaltske psihoterapije, izrazne ustvarjalne tehnike, delo z različnimi materiali ipd.

Preberite več o geštalt psihoterapiji.

KONTAKT

Telefon: +386 (0)31 656 974 (Petra Štirn Janota)

E-pošta: petra.stirn@petida.si

  Vaše ime (obvezno)

  Vaša e-pošta (obvezno)

  Zadeva

  Vaše sporočilo

  Oblikovalec logotipa: Aleksander Nišavić 

  Oblikovalec simbolov: Miha Artnak

  Oblikovalka spletnega mesta: Nataša Poberžnik

  Avtor fotografij: Tadej Bernik