PETIDA je izvedla izobraževanje v okviru projekt PRVI PRIZOR

Izobraževanje  z naslovom Dialog med umetnostjo in vzgojo je bilo sestavljeno iz teoretičnega in izkustvenega dela.

V prvem delu smo v uvodnem predavanju predstavili umetniško izražanje kot posebno obliko človeške prakse in njen pedagoški pomen tako z vidika ustvarjanja kot sprejemanja, doživljanja in refleksije umetnine.

Posebno pozornost smo namenili modelu vzgoje z umetnostjo, kjer se kot medij vzgojnega delovanja postavi umetniški dogodek in ga v celovitem induktivnem vzgojnem pristopu uvrščamo med najpomembnejše vzgojne dejavnike. Izpostavili smo pedagoški pomen zgodbe in gledališkega dogodka, ki od Aristotelove Poetike tvori osrednjo umetniško zvrst, ob kateri so nastale estetske ideje, izjemen pomen pa ji pripisujejo tudi sodobni teoretiki, kot na primer JacqueRanciere v delu Emancipirani gledalec.

Predstavili smo tudi metodiko dela, pri čemer bomo posebej izpostavili petstopenjski model projektnega načrtovanja.

V drugem delu pa smo pod mentorstvom pripovedovalke, fotografa in kiparja raziskovali pomen zgodbe z vidika doživljana, dokumentiranja in izražanja.

 

Izvedba Zavod PETIDA: dr. Robi Kroflič, dr. Petra Štirn Janota, Darja Štirn, Tadej Bernik, Alja Adam in Jure Markota

 

Kraj izvedbe: Gledališče Koper: Mali oder,17. in 24. 10. 2017

 

 

… in še nekaj vtisov po izvedenem izobraževanju …