Otroci iščejo in pripovedujejo o svojih skritih kotičkih

PETIDA vabi na zaključno prireditev svebine ki se je razvijala in bistrila v času pandemije v okviru projekta SKUM na podružnični šoli Kotlje, OŠ Koroški jeklarji. Prireditev bo v sredo, 24. 6. 2020 od 9h dalje v šoli Kotlje (Kotlje 4, 2394 Kotlje).

Ustvarjalci vsebine so bili otroci 4.-k podružnične šole v Kotljah (OŠ Koroški jeklarji), metorici pa pripovedovalka Špela Frlic in učiteljica Suzana Makič, za strokovno podporo sta poskrbela UL FF in Zavod Petida, za ilustracijo in oblikovanje zemljevida Lena Lekše in slikarka Nika Rupnik. Vsebina se je odvijala v okviru pouka na daljavo pri slovenščini, družboslovju in likovni umetnosti.

Takole so zapisali spremni tekst za svojo prireditev :

V času epidemije koronavirusa, ko smo morali ostati doma, smo si otroci 4.-k iz podružnične šole v Kotljah (OŠ Koroški jeklarji) čas krajšali s sprehodi v naravo. Tam si je vsak poiskal priljubljen kotiček – na travniku, v gozdu, ob mlaki, potoku, v katerem smo se v tem dolgem času, ko se nismo mogli fizično srečevati, tudi veliko zadrževali in ga raziskovali. Kotičkom smo dali imena, jih opisali, narisali, ustvarili zgodbe in vsa doživetja preko spletne učilnice delili z našimi sošolci in s prijatelji. Umestili smo jih na zemljevid, da je vsak lahko vedel, kje se le-ta nahaja. Narisali smo tudi zemljevide poti do njih. V naših skritih kotičkih smo nato iskali čudežni prehod, preko katerega lahko smuknemo v čisto drugi svet – čarovniški ali domišljijski – in spet smo ustvarjali zgodbe in preko tega novo, domišljijsko deželo …