Petida je organizirala on-line predavanje na temo “Pomen vzgoja v času pandemije Covid -19”

V okviru projekta SKUM smo za sodelujoče VIZ-e organizirali predavanje dr. Robija Krofliča na temo “Pomen vzgoja v času pandemije COVID – 19”. Predavatelj je v uvodu predstavil splošen pregled družbene razsežnosti odzivanja na pandemijo, ki se izraža v medikalizaciji družbenega življenja, neoliberalni zaščiti potrošnje in v kulturi bivanja z vzdrževanjem socialne distance. Poudaril je pomen vloge vrtca/šole in vzgojiteljev/učiteljev pri skrbi za najbolj ranljive skupine otrok in mladostnikov in iskanju prostorov in rešitev, ki omogočajo otrokom in mladim odprto in kritično refleksijo o doživljanju dogajanja v svetu, oblikovanje novih skupnostnih prostorov, ki jim kljub fizični distanci omogočajo sodelovanje in povezovanje… Pri uresničevanju tega ima pomembno vlogo prav umetnost… Predavanje si lahko ogledate na https://vimeo.com/470316318