Petida organizira delavnice IZRAZ ZA MASKO

V okviru projekta (So) delujem, rastem in prispevam skupaj s fotografom Tadejem Bernikom organiziramo delavnice na temo “coronskega časa”.

Zamisel delavnic je, da s fotoaparatom ujamemo nabor različnih izrazov, ki se v tem času skrivajo za masko in da razkritja, ujeta skozi fotografske podobe, podelimo širši javnosti.

V delavnicah sodelujejo učenci OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, pod mentorstvom učiteljice Lotke Velički in fotografa Tadeja Bernika. V fotografske aparate lovijo svoje izraze,  izraze svojih bližnjih, ki jih pred drugimi skrivajo za masko…

Skupek “ulovljenih” izrazov  bomo nato kot voščilo v obliki kolaža  oblikovali v plakat in ga poslali ustanovam, ki te izraze še bolj pogrešajo – domovom za ostarele, zavodom, … in jih razobesili po mestu, kot voščilo vsem občanom v tem času … da jim razkrijemo naše izraze.