Petida je sodelovala na posvetu Dvig kulturnega kapitala dijakov poklicnih in strokovnih šol

Petida je sodelovala na posvetu Dvig kulturnega kapitala poklicnih in strokovnih šol, ki so ga organizirali Center RS za poklicno izobraževanje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za kulturo in bo 10.10.2022 potekal v Slovenski kinoteki.

Na posvetu smo sodelovali pedagogi Robi Kroflič, Darja Štirn in Petra Štirn Janota in umetnik (gralec, performer, producent)  Grega Močivnik skupaj predstavniki šol sodelujočih v projektu SKUM (Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)

Izpostavili smo umetnost kot tisto, ki pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti vzgoje in izobraževanja in predstavili projekt SKUM.

Srečevanje z umetniško izkušnjo ima v vzgoji in izobraževanju izjemen pedagoški potencial, saj otroke in mladostnike spodbuja k  pozornemu opazovanju, doživljanju in spoznavanju realnosti na specifičen način, preko simbolno posredovane izkušnje, hkrati pa jim omogoča sporočanje o sebi in komunikacijo s svetom (z naravnim in družbenim okoljem) na raznovrstne kreativne načine.  Umetnina angažira celoten spekter človekovih senzornih, intelektualnih, emocionalnih in motivacijskih plasti osebnosti  in kot taka omogoča oseben, angažiran, izkustven stik z upodobljeno vsebino, s tem pa krepitev številnih, za prosocialnost in moralno samopodobo pomembnih osebnostnih lastnosti in dimenzij.

 

Projekt SKUM – Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo – je spodbujal razvoj novih didaktičnih pristopov in oblik povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi. Med sodelujočimi šolami so bile tudi poklicne in strokovne šole, ki bodo predstavile svoje izkušnje prepletanja izobraževanja in umetnosti na različnih splošnoizobraževalnih, strokovnih in poklicnih področjih., pri tem je pomembna umetnost kot metoda učenja in poučevanja, ki odpira prostor, da se učne vsebine in vsebine kurikula lahko obravnavajo skozi različne jezike sporočanja, kjer ima predvsem umetnost veliko vlogo. Prav tako je pomembno, da imajo otroci in mladostniki možnost skozi te jezike vstopati v odnos in samim seboj s svetom in v tem jeziku sporočati o videnem, razumljenem, naučenem … Na nek način lahko govorimo o izgradnji inovativnih učnih okolij, ki spodbuja koncept vzgoje z umetnostjo.

Več na https://cpi.si/aktualno/novice/velika-vrednost-ukvarjanja-z-umetniskimi-jeziki/